Geschiedenis

1966 Tweewielige trekker

Oprichter Thei Jenniskens begon met frezen en spitfrezen in de kas met een tweewielige trekker van 8Pk. Een grote innovatie in de glastuinbouw waar nauwelijks mechanisatie van grondbewerkingen was. 
Al snel kwamen er zwaardere tweewielige trekkers en er kwam personeel in dienst. In 1970 werd de eerste vierwielige trekker aangeschaft, een smalspoortrekker met spitfrees en combinatiefrees.

Er waren weinig bruikbare machines op de markt. Thei probeerde in te springen op elke vraag naar nieuwe mechanische bewerkingen. Samen met zijn medewerkers werden machines ontworpen, gebouwd en aangepast. De gemiddelde opdrachtgrootte groeide van 7 are naar 20 are.

Thei_met_frees_1.png            Grondontsmetten.png

Door het langdurig telen van dezelfde gewassen op dezelfde bodem, kreeg men steeds meer last van bodemziektes. Grondontsmetting kwam op. De opbrengsten in de tuinbouw verbeterden. Uitbreiding volgde. Voor de dure teelten in verwarmde kassen had het grondontsmetten een groot nadeel. Er was een onrendabele periode van "braakligging" nodig.

De substraatteelt kwam eind jaren '70 op. Hierbij werd niet meer in de grond geteelt, maar in een vervangende voedingsbodem, zoals steenwol. Ook milieumaatregelen, zoals recirculatie, zorgden voor een versnelde toename van de substraatteelten. Omdat bij deze teelten geen grondbewerking meer nodig was, vormde dit een bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf.

In de substraatteelt ontstond de behoefte aan nieuwe grondbewerkingen, zoals egaliseren en profileren, om de ondergrond geschikt te maken voor de teelt. Wij gingen egaliseren met laserapparatuur, wat voor die tijd een zeer vooruitstrevende techniek was in deze sector.

Tuinbouwloonbedrijf en Grondontsmetting Th.J.M Jenniskens B.V.

In 1982 werd het bedrijf omgezet naar Tuinbouwloonbedrijf en Grondontsmetting Th.J.M Jenniskens B.V. Inmiddels waren er 12 werknemers in dienst. Door overname van een ander loonbedrijf (1982) werd het pakket aan werkzaamheden en de klantenkring uitgebreid. De uitbreiding vond met name plaats in de vollegrondstuinbouw. Buiten verwachting bleef ook het aandeel van de grondontsmetting groeien.

Slapeloze nachten

Grondontsmetting en mechanische kasbewerkingen waren de belangrijkste pijlers onder het bedrijf. Milieumaatregelen vormden nog steeds een bedreiging voor de continuïteit. Bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden stuitte Thei op een uitdaging. Het ruimen van het gewas was voor de tuinders een arbeidsintensieve en tijdsrovende klus. Thei zocht naar een mogelijkheid om dit te mechaniseren. Er volgde een periode met veel experimenteren, slapeloze nachten, risicovolle investeringen en onzekerheid of het project zou slagen.

Teeltwisseling

Uiteindelijk is begin jaren '90 een succesvolle methode ontstaan om afgedragen gewassen machinaal te ruimen. Het gewas ruimen wordt nu in het hele land op deze manier uitgevoerd. Het machinaal ruimen van het gewas wordt nog steeds verder verbeterd. Rondom het ruimen ontstonden weer andere werkzaamheden, samengevat onder de noemer werkzaamheden voor teeltwisseling.

Creatieve oplossingen

Het zoeken naar creatieve oplossingen is kenmerkend voor ons bedrijf. Liever innoveren dan kopiëren. Bijna iedere machine die we gebruiken, wordt na aankoop nog verder aangepast om nog beter te voldoen aan de wensen van de klant.

 

Nieuwe markten

In de sector vollegrondstuinbouw is een enorme schaalvergroting opgetreden. Enkele grote bedrijven zijn overgebleven. Deze bedrijven zijn zelf sterk gemechaniseerd. Daarom is deze markt voor ons bijna weggevallen. 
In plaats van deze werkzaamheden kwam er werk op andere markten, zoals bij aannemers (vooral bij nieuwbouw van kassen), boom- en plantenkwekerij (containervelden), hoveniers en overheidsinstellingen.

Van gewasverzorger naar manager

Voorheen waren onze opdrachtgevers vooral gewasverzorgers, nu zijn ze vooral manager. Het gemiddelde bedrijf is veel groter en de klant stelt andere eisen. Voorheen gaf de klant precies aan welke bewerking we moesten verrichten. Nu zijn de werkzaamheden projectmatig. De klant vraagt naar een bepaald eindresultaat, zoals een containerveld. Wij zijn verantwoordelijk voor het complex aan werkzaamheden dat daarvoor verricht moet worden.

Cultuurtechniek

In 2008 is de naam van ons bedrijf gewijzigd in Jenniskens tuinbouwloonbedrijf & cultuurtechniek. De naam cultuurtechniek geeft aan dat we meer doen dan alleen grond verzetten. We denken en werken mee aan de ontwikkeling van een compleet project. Een perceel cultuurgrond wordt bewerkt met een bepaald doel. Het uiteindelijk resultaat is bijvoorbeeld een containerveld, een plantsoen, een campingterrein of een gazon.

 

Continu verbeteren

Er worden steeds hogere eisen aan het bedrijf gesteld op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, voedselkwaliteit en milieu. Om hier aan te kunnen voldoen werken we met een Integraal managementsysteem.

Hierin worden eisen en procedures vastgelegd. We analyseren de actuele situatie, kijken waar sterke en zwakke punten liggen en proberen continu te verbeteren.

Ook u als klant kunt hier aan bijdragen. Laat ons weten hoe u de samenwerking met ons bedrijf ervaart. Natuurlijk als er verbeteringen mogelijk zijn, maar ook graag de positieve ervaringen.